Ovaj internet sajt je napravljen u najboljoj nameri i sa časnim ciljem, a to je da pomognemo deci srpskog porekla koja rastu u dijaspori da učeći šah onlajn sa trenerom održavaju aktivnim svoj nivo poznavanja maternjeg jezika. Praktično, mi organizacijom i održavanjem onlajn časova šaha. uvodimo u vaše živote jednu dodatnu kućnu aktivnost na maternjem jeziku. Vi, roditelji i staratelji, koji ste u stvari aktivni indirektni korisnici i direktni platioci ove naše usluge, najbolje poznajete svoju decu,njihov karakter i osobine, pa stoga morate sami proceniti, pre prijavljivanja deteta za naše usluge, da li je vaše dete sposobno da prati ovakvu vrstu aktivnosti ili ne. Da biste vi mogli to da procenite, mi svakom zainteresovanom omogućavamo da odradi BESPLATAN PROBNI ČAS u terminu održavanja takvih časova u našem rasporedu. Mi, koji ovo sve organizujemo i trudimo se svim silama da ispoštujemo najviše moguće tehničke i pedagoške mere u radu sa vašom decom moramo imati neke elementarne uslove koji nam omogućavaju pošten pristup i kvalitetan rad, a koje treba da omogućite vi nama. Ovde pre svega mislimo na pristojno ponašanje vaše dece za vreme časa i adekvatnu reakciju sa vaše strane u kontroli njihovih emocija, ukoliko se za time ukaže potreba tokom trajanja časa. Ne zaboravite - vaša deca su, ipak - vaša odgovornost! Iz svega gore navedenog, ovo su uslovi pod kojima možemo sarađivati: Ukoliko vam ovi uslovi korišćenja sajta i naših usluga oglašenih na njemu ne odgovaraju, molimo vas da sajt ne koristite i možete ga napustiti odmah putem ovog linka.